چهارشنبه , ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدیدترین اخبار
خانه » مقالات » شخصیت های علمی » ایا هارو ت و ماروت به مردم سحر یاد می دادند؟

ایا هارو ت و ماروت به مردم سحر یاد می دادند؟

قرآن کریم در باره دو ملک هاروت و ماروت نظر یهود را رد کرده، است به اینکه هر چند سحر ب آن دو نازل شد، لکن هیچ عیبی هم در این کار نیست، برای اینکه منظور خدای تعالی از اینکار امتحان بود.همچنانکه اگر شر و فساد را بدلهای بشر الهام کرد، اشکالی متوجه اش نمی شود چون اینکار را باز بمنظور امتحان بشر کرده، و یکی از مصادیق قدر است، آندو ملک هم هر چند که سحر بر آنان نازل شد، ولی آندو به احدی سحر نمی آموختند، مگر آنکه می گفتند: هوشیار باشید که ما فتنه و مایه آزمایش توایم، زنهار، با استعمال بی مورد سحر کافر نشوی و تنها در مورد ابطال سحر و رسوا کردن ساحران، ستمگر بکار بندی؛ ولی مردم سحری از آندو آموختند که با آن مصالحی را که خدا در طبیعت و مجاری عادت نهاده بود فاسد می کردند، مثلاً میانه مرد و زن را بهم می زدند، تا شری و فسادی براه اندازند، و خلاصه از آندو سحری می آموختند که مایه ضررشان بود، نه مایه نفعشان. همان ص ۳۵۴قرآن کریم در باره دو ملک بابل هاروت و ماروت ایشان را رد کرده، به اینکه هر چند سحر باندو نازل شد، لکن هیچ عیبی هم در این کار نیست، برای اینکه منظور خدای تعالی از اینکار امتحان بود.همچنانکه اگر شر و فساد را بدلهای بشر الهام کرد، اشکالی متوجه اش نمی شود چون اینکار را باز بمنظور امتحان بشر کرده، و یکی از مصادیق قدراست، آندو ملک هم هر چند که سحر بر آنان نازل شد، ولی آندو به احدی سحر نمی آموختند، مگر آنکه می گفتند: هوشیار باشید که ما فتنه و مایه آزمایش توایم، زنهار، با استعمال بی مورد سحر کافر نشوی و تنها در مورد ابطال سحر و رسوا کردن ساحران، ستمگر بکار بندی؛ ولی مردم سحری از آندو آموختند که با آن مصالحی را که خدا در طبیعت و مجاری عادت نهاده بود فاسد می کردند، مثلاً میانه مرد و زن را بهم می زدند، تا شری و فسادی براه اندازند، و خلاصه از آندو سحری می آموختند که مایه ضررشان بود، نه مایه نفعشان.

تفسیر المیزان ج یک ص ۳۵۴

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


پانزده + یک =