چهارشنبه , ۲۶ دی ۱۳۹۷
جدیدترین اخبار
خانه » اخبار » بهار بی نشاط در فقدان پدر

بهار بی نشاط در فقدان پدر

اکنون از ۶ دی ماه ۱۳۸۸ هشت سال گذشت و من از بهار همان سال دیگر بهار به چشم ندیده ام؛ زیرا هدکتر قنبری-بخشعلی200مه بهارهای بعد از تو بی نشاط بودند و من دیگر مانند سال ۱۳۸۸ و سال های قبل از آن نشاط رفتن به روستای عزیزم را نداشتم و حتا یک بار هم که رفتم و از کنار خانه تو ای مهربان پدر گذشتم تاب نیاوردم و نگاه نتوانستم کرد و زود برگشتم. اما وقتی تو بودی بهار معنای دیگری داشت اما تو رفتی و نشاط و طراوت بهار من هم با تو رفت و اکنون تنها امیدم به آمدن بهار با وجود تو در دل شب های تار است که تو به خوابم بیایی!!

پدرجان از آن روز تاکنون همه بهارهای بی تو بودن چه بی‏ نشاط و بی رمق بوده اند. از آن روز تاکنون لبم به گل نگشوده بلکه هر جا که گلی دیدم نشان داغ دلی بود که از تو بر دل من مانده و هر یک از آنها یاد روزهایی را در دلم زنده می کند که با تو بودم. اما اینک بنفشه های باغ ما تنها و تنها به سوگواری نگاه تو دمیده­ اند که با آن دیدگان عسلی ات گاه غضب را به من ارمغان می داد و گاه لطف را نصیبم می کرد و گاه که به آنها خیره می شدم اوج مظلومیت و ستم روزگار را در آنها می خواندم. پدرجان اینک بیا به خوابم که قول می دهم خاک رهت را لاله‏ زار خواهم کرد. بیا بیا که از چشم انتظاری خون دلم ساری و جاری شده است. بیا جویبار باغمان سالیانی است که مانند شاهدان چمن نگونسار گشته­ اند و بنگر که آبمرحوم حاج عباس قنبری 1 جوی مزرعه مان چسان می گرید و درخت بیدمان که باغ سیب مان هر وقت که مرا با تو می دید و لبخندش تمامی نداشت، اینک گریه همه وجودش را سیراب کرده است. بنگر که درختان سیب مان را همین دیشب در خواب دیدم که شکوفه داده بودند لیک نمی دانستند که دیری است که تو بی خداحافظی آنها را به عالم تنهایی شان رها کردی و رفتی!!

به یاد آن روزی می افتم که باغ سیب مان از کوزه وجود تو سیراب می شدند و هیچ وقت فکر فراق به ذهنشان نیز خطور نمی کرد و خوش خوش در سایه ساقی گری تو روزگار می گذراندند. اما اینک از چشم ساقی غمگین جز فراق نخواهند چید. بیا باز بیا به خواب ای مهربان پدر!

چه جای من؟ که در این روزگار بی‏ فریاد
ز دست جور تو ناهید بر فلک نالید (هوشنگ ابتهاج (سایه)

بیقرار ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۶

۱:۵ ] [ رضا بیقرار ]

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


19 + 1 =