چهارشنبه , ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدیدترین اخبار
خانه » مقالات » شخصیت های علمی » شفاعت تنها به اذن خدا

شفاعت تنها به اذن خدا

و نیز فرموده: )له ما فی السموات،و ما فی الارض،من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، کیست که بدون اذن او نزد او شفاعتی کند؟ او میاداند اعمالی را که یک یک آنان کردهااند، و همچنین آثاریکه از خود بجای نهادهااند(، و نیز فرموده: )ان ربکم، الله، الذی خلق السموات و الارض فی سته ایام، ثم استوی علی الاعرش، یدبر الامر، ما  من شفیع الا من بعد اذنه، بدرستی پروردگار شما تنها الله است، که آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید، آنگاه بر عرش مسلط گشته، تدبیر امر نمود، هیچ شفیعی نیست مگر بعد از آنکه او اجازه دهد(.و نیز فرموده: )و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مکرمون، ل یسبقونه بالقول، و هم بامره یعملون، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، و ل یشفعون ال لمن ارتضی، و هم من خشیته مشفقون، گفتند: خدا فرزندی گرفته، منزه است خدا، بلکه فرشتگان بندگان آبرومند اویند که در سخن از او پیشی نمیگیرند، و بامر او عمل میکنند، و او میداند آنچه را که آنان میکنند، و آنچه اثر که دنبال کردههایشان میماند، و ایشان شفاعت نمیکنند، مگر کسی را که خدا راضی باشد، و نیز ایشان از ترس او همواره در حالت اشفاقند(،، و نیز فرموده: )و لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، الا من شهد بالحق، و هم یعلمون، آنهائی که مشرکین بجای خدا میخوانند، مالک شفاعت کسی نیستند، تنها کسانی میتوانند بدرگاه او شفاعت کنند، که بحق شهادت داده باشند، و در حالی داده باشند، که عالم باشند(.و نیز فرموده: )ل یملکون الشفاعه، ال من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت نیستند، مگر تنها کسانیکه نزد خدا عهدی داشته باشند(، و نیز فرموده، )یومئذ لا تنفع الشفاعه، ال من اذن له الرحمن، و رضی له قول، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، و لا یحیطون به علما، امروز شفاعت سودی نمی بخشد، مگر از کسی که رحمان باو اجازه داده باشد، و سخن او را پسندیده باشد، او بانچه مردم کرده اند، و نیز به انچه آثار پشت سر نهاده اند، دانا است، و مردم به او احاطه علمی ندارند(.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


پنج × 4 =